Focus op bevoegdheden

Een toepassing van

Bevoegdheden, delegaties, ... alles op een dienblaadje

Waarom kiezen voor MATConnect ?

Voor een vaste prijs per jaar beschikt uw bestuur over een uitgebreide online bibliotheek. Deze bibliotheek omvat informatie over alle facetten van de organisatie en werking van lokale besturen en richt zich niet enkel tot de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam, maar ook tot elke leidinggevende en elke persoon direct betrokken in organisatiemanagement.

 

Voor de eenvoud van consultatie onderscheiden we drie focuspijlers.

De eerste pijler focust op organisatie, werking en management en verzamelt juridisch onderbouwde informatie met een ontegensprekelijke praktische benadering. Dit maakt het elke algemeen directeur, elk lid van het managementteam of elke andere leidinggevende in het lokaal bestuur mogelijk om zonder oneindige zoektochten en omzwervingen de juiste aanpak op te duiken via het platform.

Om de complexiteit aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden vervat in het Decreet Lokaal Bestuur op de meest transparante manier te structureren, wordt de focus gelegd op bevoegdheden. Gedaan met het uitpluizen van de gesofisticeerde wettelijke bepalingen en de uitzonderingen die er steevast bij horen.

De derde pijler van MATConnect gaat dan weer dieper in op de mogelijkheden die verzelfstandigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bieden. Steeds meer besturen zetten in op het opzetten en uitbouwen van gespecialiseerde entiteiten met een afgelijnde autonomie om (delen van) de missie van het bestuur mee te helpen realiseren. Ons redactiecomité volgt de evoluties op de voet en biedt u alle pertinente informatie om de juiste strategische keuzes te maken.

Alle informatie in de online bibliotheek wordt automatisch geüpdatet door het Vanden Broele-team. Gedaan met omslachtige papieren bijwerkingen of zoekgeraakte boeken. Met MATConnect beschikt u steeds over de meest actuele informatie.

Dankzij de MATConnect-nieuwsbrief blijft u ook op de hoogte van wat er allemaal beweegt. Onze redactie screent en u ontvangt de highlights meteen in uw mailbox, van waaruit u dan meteen kunt navigeren naar de informatie op basis van uw specifieke interesses.

Bovendien is alle informatie op het platform logisch gelinkt: boeken met wetgeving, modellen met boeken, praktijkvoorbeelden en commentaren, ... U klikt vlot van de ene informatie naar de andere zonder te verdwalen in een wirwar van overbodigheden. Duidelijke en gestructureerde informatie. Punt. Elke gebruiker kan ook zelf favorieten organiseren, bemerkingen toevoegen, … En met de slimme zoekmotor kunt u steeds gericht zoekopdrachten lanceren en verdere verfijnen.

Alle medewerkers van gemeente en OCMW kunnen trouwens gebruikmaken van één en hetzelfde MATConnect-abonnement. Iedereen krijgt aldus zonder meerkosten toegang tot het volledige online platform, ongeacht de dienst waarin men werkt of de functie die men vervult. Ook voor collega’s die reeds een toegang hebben tot de andere modules van het VDBConnect-platform kan de MATConnect-module eenvoudigweg toegevoegd worden aan hun pakket.

 

Wat heeft MATConnect u allemaal te bieden?

 

Boeken & caseboeken

 

MATConnect omvat alle titels uit de reeksen

- Focus op personeel

- Personeelsbeleid

- Bestuurlijke organisatie

- Management en beleid

… evenals een ruime selectie van pertinente titels omtrent overheidsopdrachten, lokale financiën, … verder aangevuld met thematische codexen.

Deze online publicaties zijn de moderne opvolgers van de vroegere papieren publicaties (vastbladig, losbladig en andere) en vormen nog steeds de inhoudelijke ruggengraat van het kennisfonds rond lokaal bestuur, management en beleid.

 

Wetgeving

Met meer dan 13.000 wetteksten biedt de wetgevingsdatabank alle teksten die ook maar de geringste relevantie hebben voor lokale besturen, of het nu gaat om over het lokaal bestuur zelf, overheidsopdrachten, GDPR, de rechtspositieregeling, openbaarheid van bestuur, enz. … -- u vindt de gecoördineerde teksten snel terug.

Bovendien werkte onze redactie een resem thematische codexen uit die moeten toelaten alle regelgeving omtrent specifieke onderwerpen bij elkaar te houden zodat u steeds door de bomen het bos kunt blijven zien. Ideaal om aan uw favorieten toe te voegen.

 

Modellen en documenten

Een verzameling modeldocumenten en -formulieren, voorzien van duiding en handige instructies, die gemakkelijk gedownload en gebruikt kunnen worden: modellen met betrekking tot verkiezingen, modellen omtrent de installatie van de gemeenteraad, …

 

E-learning

Beknopte maar boeiende filmpjes bieden een virtueel opleidingsplatform op maat.

 

De thema's van MATConnect

 

Vanuit thematisch oogpunt onderscheiden we 5 grote thematische blokken, die op hun beurt weer uiteenvallen in een resem subthema’s.

 

1. De politieke en administratieve organisatie

Gemeenteraad
Raad voor maatschappelijk welzijn
College van burgemeester en schepenen
Vast bureau,
Burgemeester
Algemeen directeur
Adjunct-algemeendirecteur
Financieel directeur
Adjunct-financieeldirecteur

2. De werking

Motiveringsplicht
Openbaarheid van bestuur
Overheidsopdrachten
Privacybescherming en GDPR
Taalbeleid
Audit
Bestuurlijk toezicht
Rechtspositieregeling
Gas-boetes
Verkiezingen

3. Het management

Strategisch management (BBC)
Procesmanagement
Facility management
Resultaatgericht management
Risicomanagement

4. Verzelfstandigingen en samenwerking

Deelname in rechtspersonen
Verzelfstandigde agentschappen
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

5. Bevoegdheden van lokale besturen

Burgerzaken
Wonen
Mobiliteit
Veiligheid
Ondernemen
Internationale samenwerking
Onderwijs
Openbare werken
Jeugd
Eredienst

 

Het redactieteam achter MATConnect:

 

Johan Ackaert, Charlot Bonte, Philemon Buydens, Marc De Caster, Marie De Cock, Kathleen De Grande, Eli De Vries, Pieter Dielis, Dennis Fransen, Sofie Hennau, Annie Hondeghem, Stef Keunen, Bert Joppen, Luc Joppen, Aanje Kints, Kathleen Lambrechts, Eric Lancksweerdt, Maureen Landtsheere, Wim Leerman, Thomas Leys, Joke Lievens, Hannes Lombaert, Stijn Lombaert, Annelies Maes, Myriam Parys, Eva Platteau, Emmanuel Plasschaert, Marloes Pomp, Carl Praet, Wim Rasschaert, Herwig Reynaert, Catherine Ruys, Frankie Schram, Steven Van Garsse, Marc Vael, Wim Van der Schoot, Jeff Van Ouytsel, Frederik Van Remoortel, Andreas van Wagenberg, Katia Vancampenhout, Emmanuel Vandenbossche, Hilde Vandromme, Stijn Verbist, Roel Verhaert, Marc Verhulst, Eric Vermeiren, Alexander Verschave, Tom Wustenberghs, Soumaya Zaougui

 

Contacteer ons

info@matconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
9.00 u. - 12.00 u. &
13.30 u. - 17.00 u.

Focus op bevoegdheden

Demo aanvragen