Impuls 2019/3 | Creatieve bureaucratie

Impuls 2019/3 | Creatieve bureaucratie

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

Karl-Filip Coenegrachts | Filip De Maesschalck | Leontien Demeyere | Laurence Hauttekeete | Charles Landry | Marc Mertens | Jean-Pierre Van Speybroeck | Gert Vandermosten

In een notendop:

Wat is creatieve bureaucratie? Is dit geen contradictio in terminis? Gaat het om de zoveelste trendy, mooi verpakte, managementhype of betreft het een internationaal, vernieuwend, personeels- en organisatiemodel dat overheidsorganisaties een nieuw elan geeft? Gaat het om zoveel mogelijk mentale ruimte en verantwoordelijkheid geven aan ambtenaren om creatief en zelfstandig maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, samen met bedrijven, academici en het middenveld of … ? En vooral: hoe werkt dit in lokale besturen en wat moeten (adjunct-)algemeendirecteurs en managementteams van dit alles denken? Impuls tracht een inzicht te geven in deze nieuwe vorm van bureaucratie waar verbeelding en autonomie belangrijke pijlers zijn.

Inhoud:

Edito

Wat te denken van creatieve bureaucratie?
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Pleidooi voor een creatieve bureaucratie
Karl-Filip Coenegrachts

Creatieve bureaucratie: de geboorte van een nieuwe zienswijze
Charles Landry

Casus Deinze. Deinze ‘SPRINT’ met haar personeel de toekomst tegemoet
Laurence Hauttekeete

Casus Vlaamse overheid. Vlaamse ambtenaren als creatieve ambassadeurs
Leontien Demeyere en Filip De Maesschalck

Casus Antwerpen. Creativiteit als motor voor stedelijke uitdagingen van de 21ste eeuw
Gert Vandermosten

In dialoog

Mechelen, altijd op zoek naar vernieuwing
Marc Mertens interviewt Erik Laga