Impuls 2019/4 | Actueel archiefbeheer

Impuls 2019/4 | Actueel archiefbeheer

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

Bram Dierckx | Carine Goossens | Tom Haeck | Erik Laga | Geert Mareels | Quincy Oeyen | Frankie Schram | Jean-Pierre Van Speybroeck

In een notendop:

Vlaanderen zet steeds meer in op digitale informatie, ook in de lokale besturen. Het decreet lokaal bestuur trekt volop de digitale kaart: digitale briefwisseling, bekendmaking via websites, digitale notulen,… Dit alles heeft uiteraard zijn consequenties op het informatie- en archiefbeheer en brengt verantwoordelijkheden mee, niet alleen voor archivarissen maar ook voor de algemeen directeurs, de adjunct-algemeendirecteurs en de managementteams waartoe ze behoren. Hoe pakken we als lokale besturen het best dit informatie- en archiefbeheer aan? Hoe integreren we het archief van gemeente en OCMW? Hoe gaan we om met het digitaal archief en welke ondersteuning kan Vlaanderen hierbij bieden?

Inhoud:

Edito

Hoe zorgen we voor een goed informatie- en archiefbeheer?
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Juridische regeling met betrekking tot lokale archieven
Prof. Dr. Frankie Schram

Casus Intergemeentelijk archiefbeheer. Eén voor archief… Archief voor iedereen!
Bram Dierckx

Casus Beveren en Gent. Het (verstands) huwelijk tussen gemeente- en OCMW-archief
Carine Goossens & Tom Haeck

Casus Vlaanderen. Digitaal Archief Vlaanderen: bewaring op maat voor groot en klein
Geert Mareels & Quincy Oeyen

In dialoog

Gezond boerenverstand in de hoofdstad van Haspengouw
Erik Laga vervolgt de estafette en interviewt Kathleen Bergoets