Impuls 2020/4 | Burgerparticipatie in lokale besturen

Impuls 2020/4 | Burgerparticipatie in lokale besturen

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

D'Haene Eva (Projectcoördinator Zeventiendorpen stad Deinze) | Hauttekeete Laurence (Beleidsmedewerker stad Deinze) | Hillaert Geert (adjunct-algemeendirecteur stad Kortrijk) | Meert Lize (Gebiedswerker stad Kortrijk) | Mellebeek Jan (Diensthoofd gebiedsgerichte werking stad Leuven) | Parys Myriam (Algemeen directeur stad Diest) | Ridouani Mohamed (Burgemeester stad Leuven) | Scheerlinck Jennick (Founder Hoplr) | Steen Trui (Gewoon hoogleraar KULeuven) | Van der Stock Eddy (Voorzitter V-ICT-OR) | Van Speybroeck Jean Pierre (Hoofdredacteur Impuls) | Voet Agnes (Beleidsmedewerker Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen) | Willems Patricia (Algemeen directeur stad Tienen) | Windey Jeroen (Administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur)

In een notendop:

In dit nummer van Impuls draait alles om burgerparticipatie. Waar precies situeert de burgerparticipatie zich in de lokale democratie en hoe goed is de participerende burger daartoe geïnformeerd? Hoe ver gaat de participatie? Laat men burgers effectief (mee) beslissen over concrete projecten? Of blijft het bij adviezen? En zijn die adviezen dan vrijblijvend of bindend, of kunnen besturen slechts van adviezen afwijken mits grondige motivatie? Betekent burgerparticipatie ook projecten (mee) uitvoeren (doe-democratie)? Hoe concreet wordt het "right to challenge", dat in het Vlaamse regeerakkoord is ingeschreven?

Dit themanummer wil ook een overzicht bieden van de verschillende en zeer uiteenlopende vormen van burgerparticipatie. We hebben daarbij zowel oog voor traditionele inspraakvormen, zoals adviesraden, als voor innoverende projecten zoals burgerlotingen digitale burgerparticipatie. Op sommige specifieke vormen gaan we nader in aan de hand van enkele cases.

Inhoud:

Edito

Burgerparticipatie in de lokale besturen
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Burgerparticipatie en lokale democratie: een bewogen huwelijk
Trui Steen en Laurence Hauttekeette

Casus Deinze: HOPLR – online buurtzorg voor offline buurten
Eva D'Haene en Jennick Scheerlinck

Casus Dorpsbelangen: Verenigde burgerkracht revitaliseert dorpen
Agnes Voet

Casus Kortrijk: Stad Kortrijk lanceert een Digitaal Referendum
Geert Hillaert en Lize Meert

Casus Leuven: Samen stad maken, ook met willekeurig gelote inwoners
Jan Mellebeek en Mohamed Ridouani

Rubriek

Agentschap Binnenlands Bestuur - Verschil in inzagerecht voor burgers en gemeenteraadsleden
Jeroen Windey

V-ICT-OR - Digitale democratie als fix-all? 
Eddy Van der Stock

In dialoog

Tienen richting toekomst
Myriam Parys interviewt collega algemeen directeur Patricia Willems