Impuls 2021/1 | Tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes

Impuls 2021/1 | Tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

Brems Tine (Coördinator maakleerplek stad Leuven) | Dandois Sara (Kunstenaarscollectief Rooftoptiger) | De Metsenaere Koen (Advocaat) | Janssens Katleen (Algemeen directeur stad Lier) | Jaspers Sylke (KU Leuven - Instituut voor de Overheid) | Leinfelder Hans (Hoofddocent KU Leuven - Faculteit Architectuur) | Minten Dimitri (Architect RE-ST / Uhasselt - Faculteit Architectuur en Kunst) | Nulens Tom (Projectleider fusies en regiovorming Agentschap Binnenlands Bestuur) | Steen Trui (Gewoon Hoogleraar, KU Leuven - Instituut voor de Overheid) | Steenwinckel Ludo (Adviseur Personeel Agentschap Binnenlands Bestuur) | Van der Stock Eddy (Voorzitter V-ICT-OR) | Van Garsse Steven (Hoogleraar Recht Uhasselt & Advocaat) | Van Speybroeck Jean Pierre (Hoofdredacteur Impuls) | Vekemans Tim (Architect RE-ST / Uhasselt - Faculteit Architectuur en Kunst) | Veroeveren Liesbet (Afdelingshoofd studiedienst gebouwen stad Leuven) | Wadera Lalynn (Schepen van onderwijs, economie, diversiteit, openbaar groen en stadsgebouwen stad Leuven) | Willekens Lieve (Publiekswerker Bibliotheek Permeke) | Willems Patricia (Algemeen directeur stad Tienen) | Windey Jeroen (Administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur)

In een notendop:

Terwijl de veerkracht van de algemeen directeurs nog dagelijks beproefd wordt door de pandemie, is het welllicht aangewezen de focus eens te verleggen naar een totaal ander terrein. Vandaar: een nummer van Impuls waarin alles draait om de tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes.

Lokale besturen worden regelmatig geconfronteerd met de tijdelijke invulling van leegstaande ruimten. Het kan daarbij zowel gaan over overheidsgebouwen als over private ruimten. Kan de tijdelijke invulling een oplossing bieden voor de problematiek van de schaarse beschikbare ruimte? Gaan bijvoorbeeld gemeentelijke scholen een teveel aan ruimte delen met een ander onderwijsnet en zo een nieuwbouw vermijden? En biedt een tijdelijke invulling van openbare of private ruimten mogelijkheden voor duurzame maatschappelijke vernieuwing en (experimentele) maatschappelijke projecten met burgers, kunstenaars, ondernemers? Wat is ten slotte de rol van de lokale besturen in dit alles?

Impuls tracht een kader aan te reiken en alle aspecten van het thema te analyseren: de ruimtelijke-architecturale, de maatschappelijke en de juridische. Deze analyse gebeurt in drie op elkaar aansluitende academische bijdragen. Daarnaast onderzoeken we een viertal cases.

Inhoud:

Edito

Tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Onderbenut is onderbemind
Hans Leinfelder, Dimitri Minten en Tim Vekemans

Wat met de burgers?
Sylke Jaspers

Door de bril van een jurist
Steven Van Garsse en Koen De Metsenaere

Casus BabelBühne : hoe asse vruchtbaar maakt
Sara Dandois en Lieve Willekens

Casus maakleerplek: samen maken, leren, werken
Lalynn Wadera, Liesbet Veroeveren en Tine Brems

De duurzaamheid van tijdelijkheid
Trui Steen

Rubriek

Agentschap Binnenlands Bestuur - Regiovorming en regioscreening
Jeroen Windey en Tom Nulens

Agentschap Binnenlands Bestuur - The sky is not the limit
Ludo Steenwinckel

V-ICT-OR - Waarom in-house ICT en outsourcing geen vijanden (hoeven te) zijn
Eddy Van der Stock

In dialoog

Leiderschap in Lier
Patricia Willems interviewt collega algemeen directeur Katleen Janssens