Impuls 2021/2 | Nudging als lokaal beleidsinstrument

Impuls 2021/2 | Nudging als lokaal beleidsinstrument

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

Huybrechts Simon (Afdeling Preventie & Veiligheid, dienst Innovatie stad Mechelen) | Janssens Katleen (Algemeen directeur stad Lier) | Keunen Stef (Dossierbehandelaar lokale organisatie en werking Agentschap Binnenlands Bestuur) | Migchelbrink Koen (Universitair docent publiek management, Erasmus Universiteit Rotterdam - Departement bestuurskunde en sociologie) | Raymaekers Pieter (Onderzoeker en vormingscoördinator, KU Leuven - Instituut voor de Overheid) | Seniow Rik (Projectmedewerker Vlaanderen Mooi) | Van de Sompel Florian (Algemeen directeur gemeente Ruiselede) | Van der Stock Eddy (Voorzitter V-ICT-OR) | Van Gassen Dorien (Team Geïntegreerd Gezinsbeleid Agentschap Opgroeien) | Van Speybroeck Jean Pierre (Hoofdredacteur Impuls) | Vermeir Luc (Algemeen directeur gemeente Lebbeke)

In een notendop:

Dat er geen gerichtere term bestaat voor nudging in het Nederlands, tenzij we terugvallen op de term “gedragsbeïnvloeding”, doet geen afbreuk aan het feit dat het fenomeen steeds meer aan belang wint, ook in lokale besturen.

Dit zogenaamde zachte beleidsinstrument vormt een waardevolle aanvulling bij de bestaande traditionele beleidsinstrumenten: wetgeving, financiële prikkels (subsidies) en sensibiliseringscampagnes. Wat houdt nudging eigenlijk in? Waar kan dit beleidsinstrument nuttig worden ingezet? Wat is de relevantie voor lokale besturen en hoe staan lokale beleidsmakers en managers daartegenover?

Dit nummer van Impuls probeert zoveel mogelijk vragen te beantwoorden met een uitgediepte academische bijdrage en een rijke verscheidenheid aan toepassingen in een drietal cases.

Inhoud:

Edito

Nudging als lokaal beleidsinstrument
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

To nudge or not to nudge?
Pieter Raymaekers en Koen Migchelbrink

Gedragsinzichtelijk voorkomen en (mane)blussen van brandjes
Simon Huybrechts

Nudges in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort
Rik Seniow

Casus gemeente Lebbeke. Nudging goes small-town: creatief gepor in Lebbeke
Luc Vermeir

Rubriek

Agentschap Opgroeien - Het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten
Dorien Van Gassen

ABB - Belangenvermenging ontward
Stef Keunen

V-ICT-OR - Waarom in-house ICT en outsourcing geen vijanden (hoeven te) zijn – part two
Eddy Van der Stock

In dialoog

Small is beautiful. Ruiselede aan het woord
Katleen Janssens interviewt collega algemeen directeur Florian Van de Sompel