Impuls 2022/2 | Europa lokaal

Impuls 2022/2 | Europa lokaal

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

Accou Erik (Algemeen directeur gemeente Ham) | De Ceuninck Koenraad (Hoofddocent Centrum voor Lokale Politiek Universiteit Gent) | De Coster Simon (Liaison officer Provincie Limburg VLEVA) | De Kinderen Wim (Programmadirecteur Europese Zaken Metropoolregio Brainport Eindhoven) | Declercq Liesbeth (Publisher Vanden Broele) | Delputte Eduard (Doctoraatsonderzoeker Centrum voor Lokale Politiek Universiteit Gent) | Gevaert Kaatje (Liaison officer Europese subsidies en financiering VLEVA) | Hennau Sofie (Doctor-assistent Universiteit Hasselt) | Lambertyn Valerie (Teamverantwoordelijke Cultuur, Sport en Vrije tijd en verantwoordelijke Buitenlandse Relaties gemeente Stekene) | Meersschaert Richard (Directeur EGTS Linieland van Waas en Hulst) | Reynaert Herwig (Decaan Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Universiteit Gent) | Van der Auwermeulen Loth (Doctoraatsbursaal bestuursrecht Universiteit Hasselt) | Van der Stock Eddy (Voorzitter V-ICT-OR) | Van Speybroeck Jean Pierre (Hoofdredacteur Impuls) | Van Sprengel Michel (Algemeen directeur gemeente Balen) | Van Wolputte Stijn (Beleidsmedewerker Team Stedenbeleid Agentschap Binnenlands Bestuur) | Vancleynenbreugel William (Algemeen directeur gemeente Lanaken) | Verhelst Tom (Docent Centrum voor Lokale Politiek Universiteit Gent)

In een notendop:

Worden (adjunct-)algemeen directeurs straks Europese ambtenaren? Dit is wellicht iets te kort door de bocht, maar het is wel een feit dat Europa steeds meer binnensijpelt in onze lokale besturen. Denken we aan de Europese richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens en digitale overheid, aan de Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten en milieu, aan Europese eID’s en rijbewijzen, … Gemeenten, zeker in de grensgebieden, gaan ook steeds meer grensoverschrijdend werken, ondersteund door Europese fondsen. Europese middelen worden zo geleidelijk aan een standaardonderdeel van de gemeentelijke budgetten.

Deze europeanisering stelt ons voor diverse nieuwe uitdagingen. Hoe moeten de (adjunct-)algemeen directeurs de Europese regelgeving interpreteren en toepassen? Kunnen zij invloed uitoefenen op de impact van de Europese regelgeving op lokaal vlak? Wat zijn goede modellen en ervaringen met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking? Hoe vinden algemeen directeurs hun weg binnen Europese subsidiefondsen en op welke wijze kunnen ook kleinere gemeenten uit die fondsen putten?

Rond deze en andere Europese vragen draait dit nummer van Impuls, waarin een dubbele academische bijdrage wordt gevolgd door enkele concrete dossiers uit lokale besturen.

Inhoud:

Edito

Europa lokaal
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Aan tafel bij Europese regelgeving
Eduard Delputte

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt
Loth Van der Auwermeulen & Sofie Hennau

Europese subsidies voor lokale besturen
Kaatje Gevaert & Simon De Coster

Grenzeloos samenspel der Lage Landen in het land van Waas en Hulst
Richard Meersschaert & Valerie Lambertyn

De Albertknoop in beeld
William Vancleynenbreugel

Van project naar regio
Koenraad De Ceuninck, Herwig Reynaert & Tom Verhelst

ABB | Eindhoven gaat Europa in
Stijn Van Wolputte & Wim De Kinderen

V-ICT-OR | Zijn we ‘Europaproof’?
Eddy Van der Stock

In dialoog

Doelstellingenrealisatie op het menu in Balen
Erik Accou & Michel Van Sprengel

Event

Ledencongres 12 mei 2022
Liesbeth Declercq