Impuls 2022/3 | Lokaal. De mens centraal.

Impuls 2022/3 | Lokaal. De mens centraal.

Hebben bijgedragen aan dit nummer:

De Baere Guido (Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers) | Debrabandere Bruno (Algemeen directeur gemeente Wielsbeke) | Eggermont Joëlle (Algemeen directeur gemeente Kraainem) | Kumpen Christel (Directeur openbare bib Permeke stad Antwerpen) | Lingier Paulien (Onderwijsassistente overheidsmanagement en -beleid KU Leuven) | Paridaens Raoul (Algemeen directeur gemeente Puurs-Sint-Amands) | Vallet Nathalie (Hoogleraar Universiteit Antwerpen) | Van Den Broeck Anja (Professor arbeidsmotivatie KU Leuven) | Van Den Broeck Dennis (Adjunct-algemeendirecteur gemeente Zwijndrecht) | Van der Stock Eddy (Voorzitter V-ICT-OR) | Van Speybroeck Jean Pierre (Hoofdredacteur Impuls) | Van Sprengel Michel (Algemeen directeur gemeente Balen) | Verkinderen Alix (Beleidsmedewerker stad Deinze) | Welters Hans (Algemeen directeur gemeente Heist-op-den-Berg) | Weynants Ilse (Algemeen directeur gemeente Zwijndrecht)

In een notendop:

Het zijn voor de (adjunct-)algemeen directeurs boeiende maar tegelijk uitdagende tijden op het vlak van personeelsbeleid. De coronacrisis schudde de arbeidsorganisatie door elkaar en zette thuiswerk, flexibel werken en werken op afspraak definitief op de kaart – die van het nieuwe normaal. Bovendien verschuift de focus in personeelsbeleid steeds meer naar P&O (personeel- en organisatieontwikkeling). En ondertussen zijn er continu nieuwe uitdagingen in een arbeidsmarkt die in brand staat.

Hoe gaan algemeen directeurs om met die krappe arbeidsmarkt en the war on talent? Hoe versterken ze het mentale welzijn van hun personeelsleden in tijden van crisis, verandering en incidenteel beleid? Hoe creëren lokale besturen een flexibele, creatieve en menselijke organisatie, met aandacht voor kernwaarden? Hoe motiveren ze hun medewerkers om met nieuwe maatschappelijke uitdagingen om te gaan?

Door middel van een academische bijdrage en verschillende praktische cases duidt dit nummer van Impuls deze uitdagingen en onderzoekt het hoe de algemeen directeur in het lokaal bestuur de mens centraal kan blijven plaatsen, terwijl alles beweegt en weinig lijkt te beklijven.

Inhoud:

Edito

Lokaal. De mens centraal.
Jean Pierre Van Speybroeck

Thema

Eerste Hulp Bij Onderbemande Besturen
Joëlle Eggermont & Nathalie Vallet

Wetenschappelijke inzichten voor een motiverende werkomgeving
Anja Van den Broeck & Paulien Lingier

Gedragscode in een fusiestad: van waardeloos kastdocument naar waardevolle input
Alix Verkinderen

Weg met de prikklok!
Joëlle Eggermont, Ilse Weynants & Dennis Van den Broeck

Een kritische vinger aan de lokale HR-pols
Nathalie Vallet & Christel Kumpen

ABB | Instroom en doorstroom van personeelsleden van lokale en provinciale besturen
Team Personeel Lokale en Provinciale besturen

Stand van zaken voorziene wijzigingen inzake de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel
Hans Welters

ABB | Prangend tekort aan maatschappelijk werkers bij de Vlaamse lokale besturen: perspectieven en mogelijkheden
Team Personeel Lokale en Provinciale besturen

Quo vadis? Over werkbaar en duurzaam maatschappelijk werk met visie en richting
Guido De Baere

Samen bouwen aan een socialekrachtcentrale in het zuiden van West-Vlaanderen
Bruno Debrabandere

V-ICT-OR | Moderne organisaties kunnen de “war on talent” aan
Eddy Van der Stock

In dialoog

Fusie-inzichten van een ervaren kapitein
Michel Van Sprengel & Raoul Paridaens