MATConnect is een online bibliotheek van Vanden broele

20 belangrijke wijzigingen met BBC 2020

Alle lokale besturen maakten in 2019 werk van de opmaak en de vaststelling van hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Hiermee moesten ze rekening houden met de toepassing van de beleids- en beheerscyclus 2020 (BBC 2020). Onze redactie vat kort de wijzigingen ten opzichte van het oude BBC samen.

 

 1. Het budget wordt voortaan mee in het meerjarenplan geïntegreerd.
 2. De beleidsrapporten van gemeente en OCMW en gemeente komen samen in één gezamenlijk rapport.
 3. Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties.
 4. Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden wordt naast de beleidsdoelstellingen meer de nadruk gelegd op de belangrijkste acties of actieplannen. De strategische nota en de beleidsevaluatie focussen op die ‘prioritaire’ acties of actieplannen.
 5. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.
 6. Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Het oogmerk van deze verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels, bestaat erin meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid te geven aan de lokale en provinciale besturen.
 7. De normen van financieel evenwicht worden behouden, maar verder aangevuld met indicatoren over het geconsolideerd evenwicht (gemeente en OCMW met AGB en provincie met APB) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze).
 8. Het beschikbaar budgettair resultaat komt in focus in de plaats van het resultaat op kasbasis.
 9. De autofinancieringsmarge wordt altijd getoetst in het laatste jaar van het initiële meerjarenplan.
 10. Er is geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden.
 11. Een verplichte opvolgingsrapportering wordt geïntroduceerd, met de nadruk op de (inhoudelijke) rapporteringsverplichting aan de raad en minder op autorisatie en kredietbewaking.
 12. Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen. Beleidsdomeinen worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen.
 13. De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking.
 14. Er zijn niet langer verbinteniskredieten en automatische overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht van kredieten wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan.
 15. De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico’s.
 16. De toelichting vormt voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport.
 17. Bij elk beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
 18. Het aantal schema’s wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema’s ook uniformer, minder technisch en beter leesbaar voor raadsleden.
 19. Er bestaat een mogelijkheid om te kiezen voor aangepaste rekeningenstelsels voor autonome gemeente- en provinciebedrijven, en welzijnsverenigingen die ook een jaarrekening moeten maken volgens het Wetboek van Economisch Recht.
 20. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven. Ze moeten wel worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema’s van de beleidsrapporten.

Meer informatie omtrent BBC 2020 vindt u in de publicatie “Eerste hulp bij BBC 2020”, waarin Geert Mertens (Agentschap Binnenlands Bestuur) en Stijn Lombaert (Provincie West-Vlaanderen) de gewijzigde regels uit de doeken doen. Bestellen kan via de website van Uitgeverij Vanden Broele.

Besturen die geabonneerd zijn op MatConnect hebben automatisch via het kennisplatform toegang tot de digitale versie van het boek. 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...