Vlaamse Regering hecht opnieuw principiële goedkeuring aan het kaderbesluit rechtspositieregeling en aan het ontslagdecreet

Terug naar het overzicht Vlaamse Regering hecht opnieuw principiële goedkeuring aan het kaderbesluit rechtspositieregeling en aan het ontslagdecreet

Datum: maandag 14 november 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

Op de zitting van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 heeft de Vlaamse Regering opnieuw haar goedkeuring verleend aan twee belangrijke stukken regelgeving voor de lokale besturen, namelijk:

  • Het kaderbesluit dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.
    en
  • Het voorontwerp van decreet dat het provinciedecreet en het decreet lokaal bestuur wijzigt met het oog op een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden bij lokale en provinciale besturen.

Beide wijzigingen aan de regelgeving beogen een versterking van de lokale besturen om te komen tot een modern personeelsbeleid. Door de wijzigingen wil men onder andere de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden zoveel mogelijk wegwerken.

De documenten bij deze principiële goedkeuringen kunnen hier bekeken worden:

Vanuit HRMConnect zullen wij u de komende maanden uiteraard op de hoogte houden van de verdere stappen die gezet worden in deze regelgevende processen. Daarnaast zullen wij u ook tijdig informeren van de nieuwe regels waarbinnen lokale besturen hun hr-beleid zullen kunnen vormen en uitvoeren.

Noteer alvast volgende opleiding in uw agenda waar Aanje Kint u helemaal bijbeent over de personeelsreglementering.