Weetjes november 2022

Terug naar het overzicht Weetjes november 2022

Datum: woensdag 23 november 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

Vlaams Parlement keurt het ontwerp van Regiodecreet goed

Op de commissie voor Binnenlands Bestuur van 22 november heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van het Regiodecreet goedgekeurd. Er wordt onder meer een overgangsperiode voorzien van 1 jaar voor de afschaffing van het goedkeuringstoezicht en de overgang naar het niet-bindend advies.

Bekijk het dossier op de website van het Vlaams Parlement.

 

Stad Antwerpen heeft vanaf 1 januari 2023 geen arbeiderscontracten meer

Als onderdeel van een lokaal sectoraal akkoord (2020-2025) tussen stad Antwerpen en de vakbonden werd overeengekomen om de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf 2023 weg te werken. In concreto zullen alle 1.500 arbeiderscontracten van de stad en het OCMW daarom vanaf 1 januari 2023 omgezet zijn in bediendencontracten.

Bron: stad Antwerpen.

 

Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht geven principiële goedkeuring aan fusietraject

De gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht gaven eind oktober het startschot voor de vrijwillige fusie van de drie gemeenten op 1 januari 2025.

De nieuwe gemeente zal ruim 85.000 inwoners tellen en wordt daarmee de derde grootste gemeente in Oost-Vlaanderen.

Lees meer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Plan Kopenhagen groot succes: 1.644 kilometer aan nieuwe fietspaden voorgesteld

De keuze voor de fiets aantrekkelijker maken. Dat was één van de speerpunten van Vlaamse Veerkracht, het post corona relanceplan van de Vlaamse regering. Met die doelstelling voor ogen, sloegen de lokale besturen en de Vlaamse regering de handen in elkaar om werk te maken van meer en kwaliteitsvollere fietspaden. Dat dit Kopenhagenplan een succes is, is een understatement. De lokale besturen dienden massaal in op deze projectoproep. In totaal goed voor 1.644 kilometer aan nieuwe fietspaden, verspreid over meer dan 1.200 locaties.

Lees meer op de website van Subsidiemanager.

 

Lokaal bestuur Ravels verlaagt gemeentebelastingen om koopkracht te verhogen

Terwijl veel lokale besturen op zoek zijn naar extra geld, verlaagt Ravels de aanvullende personenbelasting van 6 naar 5 procent. Volgend jaar zullen de inwoners dus minder belastingen moeten betalen. Ter info, het gemiddelde voor die aanvullende personenbelasting bedraagt in België 7,2 %. Met deze eenmalige verlaging is het de bedoeling de koopkracht van de inwoners te versterken. 

Ravels heeft geen leningen af te betalen en heeft zo een jaarlijks overschot op de werkingskosten. Ravels investeerde bovendien de afgelopen jaren ook fors om de klimaatdoelstellingen te halen en zo minder energie te verbruiken.

Bron: VRTNWS

 

Vernietigingsaanvraag documenten vanaf 2024 via het Serieregister

Vanaf 1 januari 2024 moeten lokale besturen vernietigingsaanvragen niet langer via het Rijksarchief, maar wel via het Serieregister indienen. Vanaf dan kan een vernietigingsaanvraag bij het Rijksarchief enkel nog in uitzonderlijke gevallen. 

Raadpleeg hier hoe je uw lokaal bestuur laat aansluiten op het Serieregister.

 

Winnaars Servantes Award gekend!

Op 27 oktober werd voor het eerst de Servantes Award georganiseerd in Aalst. De award wil een positieve erkenning geven aan professionals van lokale besturen. De titel voor beste ‘Nieuwkomer’ gaat naar Nathalie Claus, HR-deskundige in Merelbeke. ‘Ecoteam Ros Beiaard’ uit Dendermonde wint de teamprijs. Dirk Vercammen ontvangt de prijs voor ‘Loopbaan’, dankzij z’n 35-jarige carrière op de dienst Milieu in Schoten. 

Lees hier meer.

 

Subsidierapporten beschikbaar: opvang voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

Sinds 9 november kan de subsidiebeheerder van elke gemeente de subsidiebedragen consulteren voor de publieke slaapplekken (de eenmalige en maandelijkse subsidies) en de specifieke slaapplekken (de dagvergoeding). 
 
De rapporten bevatten de subsidies tot en met 30 september. Voor elke publieke slaapplek die uiterlijk op 30 september minimaal 90 dagen aaneensluitend beschikbaar was, zal er dus een bedrag beschikbaar zijn. Ook de dagvergoedingen voor de specifieke slaapplekken en de maandvergoedingen van de publieke slaapplekken zullen uitgekeerd worden voor de periode tot en met 30 september.

Lees hier meer.

 

Dennis Fransen (27) wordt jongste burgemeester van het land

In Pelt neemt Dennis Fransen (CD&V) de sjerp over van Frank Smeets (CD&V). Met zijn 27 lentes wordt de eerstejaars advocaat nu de jongste burgemeester van België.

Lees hier meer.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.