MATConnect is een online bibliotheek van Vanden broele

Boeken

Een ruime waaier aan uitgaven bestrijkt alle relevante aspecten van de lokale organisatie en werking, en gidst u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten.

In de kijker

Wegwijs in uw lokaal bestur
Herwig Reynaert

Nergens anders is de democratie zo tastbaar en staat het bestuur zo dicht bij de burger als in een lokaal bestuur. Nochtans zijn de werking en de organisatie ervan bij heel wat mensen onvoldoende gekend. In sommige gevallen zelfs ook bij diegenen die het beleid of de administratie in goede banen helpen te leiden.

Met deze gids probeert Herwig Reynaert dit euvel te verhelpen. In klare en heldere taal schetst hij het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen, de politieke organen en de diensten van de gemeente, het OCMW, de politie en de brandweer. Ook de plaats en de rol van de burger krijgen de nodige aandacht.

Alle boeken

Wegwijs in uw lokaal bestuur

Wegwijs in uw lokaal bestuur

Nergens anders is de democratie zo tastbaar en staat het bestuur zo dicht bij de burger als in een lokaal bestuur. Nochtans zijn de werking en de organisatie ervan bij heel wat mensen onvoldoende gekend. In sommige gevallen zelfs ook bij diegenen die het beleid of de administratie in goede banen helpen te leiden.
Ethiek aan het werk - werken aan ethiek in lokale besturen

Ethiek aan het werk - werken aan ethiek in lokale besturen

Deze publicatie gaat over het voorkomen en genezen van conflicten. Met een gewijzigde invalshoek en aangepaste procedures kan de dienstverlening geheroriënteerd worden zodat ongewenste uitwassen tot het verleden behoren en de globale tevredenheid niet zelden ook hogere toppen scheert. Dankzij alternatieve conflictoplossing (bemiddeling en onderhandeling) kan er ook deëscalerend ingegrepen worden voor het spreekwoordelijke brandje ontaardt in een inferno. 
Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties

De wet betreffende gemeentelijke administratieve sancties is al negen jaar van toepassing. In de heruitgave van deze publicatie brengt auteur Frankie Schram een volledige update van alle inzichten over deze unieke regelgeving, vanuit een heldere invalshoek: gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als antwoord op overlast.
(Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen

(Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen

‘To be, or not to be’ wordt wereldwijd in de mond genomen. Het is het meest bekende citaat uit de monoloog van Hamlet van William Shakespeare. De monoloog wordt beschouwd als een aporie, want hij eindigt niet met een conclusie en de protagonist blijft met de twijfel zitten over de acties die er moeten worden ondernomen. Geldt hetzelfde niet voor (politieke) participatie? To participate, or not to participate? Ook op deze vraag is er geen defi nitief antwoord en blijft de twijfel bestaan. Dit is de vraag die ook in het boek aan bod komt.
Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?!

Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?!

Coronacrisis of oorlog in Oekraïne: uiteraard kunnen we niet op alles voorbereid zijn. Niettemin is nadenken over de toekomst van onze (lokale) besturen van fundamenteel belang. Dit boek gaat dan ook in op een aantal belangrijke issues die mee de toekomst van onze lokale besturen zullen bepalen.
Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen

Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen

De gemeentesecretaris is niet meer. Het Decreet Lokaal Bestuur hervormde de decretale graden en zo gaan sinds 2018 alle Vlaamse gemeenten-met-hun-ingekanteld-OCMW door het leven met een algemeen directeur die het geheel overziet en aanstuurt.
 Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen

Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen

Deze inspiratiegids schetst een beeld van het dagelijkse professionele engagement van de (adjunct) algemeen directeurs binnen de Vlaamse lokale besturen, gemeenten en OCMW’s. Deze gids legt de link tussen de decretale inhoud van het ambt en de dagelijkse praktijk.
Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen

Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen

In deze uitgave wordt naast de algemene bepalingen over bevoegdheden dieper ingegaan op specifieke cases burgerzaken, financiën, omgevingsambtenaar en personeelsbevoegdheden.
Stress en burn-out – van primaire preventie tot acute stress

Stress en burn-out – van primaire preventie tot acute stress

In dit caseboekje overloopt Marieke Impens (The Human Link) de essentiële bouwstenen die helpen om burn-out en stress kunt voorkomen. Mocht burn-out toch hebben toegeslagen, dan is een onderbouwd hersteltraject nodig. Dit traject wordt ook in dit boekje van nabij bekeken.
Verzelfstandiging in gemeente en OCMW

Verzelfstandiging in gemeente en OCMW

Een boek boordevol heldere, concrete en to he point informatie over de gangbare begrippen, de actuele wetgeving en vooral: de afwegingskaders tussen de verschillende vormen.
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020

Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020

Dit boek vat de essentie van het Decreet lokaal bestuur op een gestructureerde en toegankelijke manier samen. Het biedt per orgaan en per functie een overzicht van alle bevoegdheden, gestructureerd volgens belang en thema.
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking

Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking

Hoe moet samenwerking concreet verlopen? Wat is er wel en niet mogelijk? En wat houdt het decreet intergemeentelijke samenwerking nu precies in? Dit handboek geeft heldere en beknopte antwoorden.
De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen

De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen

Deze uitgave zet alle aspecten van de intergemeentelijke samenwerking uiteen en baseert zich hiervoor op de meest actuele regelgeving.
De gemeenteraad

De gemeenteraad

Deze boeiende uitgave doet de samenstelling en de werking van de gemeenteraad van naaldje tot draadje uit de doeken.
Het Decreet lokaal bestuur

Het Decreet lokaal bestuur

De auteurs willen relevante informatie verschaffen over het decreet in evolutie en de impact van zowel de eerdere wijzigingen als van de nieuwe bijsturingen. Verder willen ze ruimte laten voor kritische reflecties en voor de bredere situering van de evoluties en tendensen op het Vlaamse lokale niveau.

Ontdek nog meer oplossingen rond lokale organisatie en werking

MATConnect

MATConnect is dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor managementteamleden, beleidsmedewerkers en leidinggevenden die de organisatie en de werking van hun lokale bestuur naar een hoger niveau willen helpen tillen. Ontdek meer

Opleidingen

Boeiende opleidingen, studiedagen en webinars belichten alle actuele topics die de organisatie en de werking van de lokale besturen vormgeven. Onmisbaar voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ontdek meer

Impuls

Impuls, het driemaandelijkse tijdschrift van Exello.net en Vanden Broele, is sinds jaar en dag dé inspiratiebron voor lokale leiders die met kennis van zaken de organisatie en de werking van hun bestuur naar een hoger niveau willen helpen tillen. Ontdek meer

Als eerste op de hoogte van onze initiatieven?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, nieuwe boeken, ...