MATConnect is een online bibliotheek van Vanden broele

Impuls

Impuls, het driemaandelijkse tijdschrift van Exello.net en Vanden Broele, is sinds jaar en dag dé inspiratiebron voor lokale leiders die met kennis van zaken de organisatie en de werking van hun bestuur naar een hoger niveau willen helpen tillen.

De driemaandelijkse inspiratiebron voor lokale leiders

Leidinggevenden, beleidsmakers en managers in lokale besturen worden meer dan ooit geconfronteerd met gigantische uitdagingen. Om die tot een goed einde te kunnen brengen, is visie nodig. En dat is precies wat Impuls aanreikt.

Niet voor niets is dit initiatief van Vanden Broele en Exello.net (de beroepsvereniging van (adjunct-) algemeen directeurs van de Vlaamse steden en gemeenten) sinds jaar en dag dé inspiratiebron voor lokale leiders die met kennis van zaken de organisatie en de werking van hun bestuur naar een hoger niveau willen helpen tillen.

Kennisexperts van Impuls selecteren, belichten en bundelen voor u alle pertinente informatie in boeiende themanummers, steeds geënt op de concrete uitdagingen van het gemeentelijk niveau.

Impuls Mockups Tijdschriften 1

Impuls is ...

Een magazine met focus

Schaalvergroting en bovenlokale samenwerking, gemeenten en OCMW’s als aantrekkelijke werkgevers, actueel archiefbeheer, het decreet lokaal bestuur … Impuls focust per nummer op één welomlijnd thema en spit dat ten volle uit.

Een magazine met inhoud

Daarbij komt de voorzet steeds van een inspirerende academische bijdrage met een actuele stand van zaken, steeds betrokken op de unieke en vaak complexe context van de 300 Vlaamse steden en gemeenten.

Een magazine met oog voor de praktijk

Bevindingen van mensen uit het werkveld sluiten naadloos op die academische voorzet aan. Concrete cases en toepassingen, telkens met een andere invalshoek of klemtoon, zorgen voor de nodige duiding en praktische vertaalslag.

Een magazine met een ruime blik

Dankzij o.a. de actieve medewerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur. En ook: door de bijdragen van V-ICT-OR, die de alomtegenwoordige digitale uitdagingen van steden en gemeenten de aandacht geven die ze verdienen.

Een magazine voor en door lokale leiders

Getuige de vaste rubriek “In dialoog”, waarbij een algemeen directeur als reporter fungeert en één van zijn of haar collega’s interviewt. Een unieke inkijk in het lokale bestuur zoals het is.

Een magazine dat ook in uw postvak hoort

Actief in een lokaal bestuur? Voor amper € 77 per jaargang krijgt u Impuls vier keer per jaar in de bus. Lid van Exello.net? Dan ontvangt u Impuls automatisch in het kader van uw lidmaatschap.

Nog niet geabonneerd op Impuls?

Laat u ook inspireren om de werking en de organisatie van uw bestuur naar een hoger niveau te helpen tillen.

Redactieteam

Impuls komt tot stand dankzij de inzet van een enthousiast redactieteam van kennisexperts en ervaringsdeskundigen uit de academische wereld en de lokale besturen, onder leiding van hoofdredacteur Jean Pierre Van Speybroeck.

Nog niet geabonneerd op Impuls?

Laat u ook inspireren om de werking en de organisatie van uw bestuur naar een hoger niveau te helpen tillen.