MATConnect is een online bibliotheek van Vanden broele

Online bibliotheek onder de loep

MATConnect, dat is een waaier aan informatie en inspiratie rond lokale organisatie en werking, gebundeld in één allesomvattende toepassing die praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features combineert.

In MATConnect vindt u o.a. deze features:

Digitale boeken

Talrijke praktijkgerichte boeken over de organisatie en de werking van de lokale besturen op één digitale boekenplank. Inclusief de titels die louter digitaal verschijnen en die u enkel in MATConnect kunt raadplegen.

 • Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen - Sandra Denis, Kathleen Lambrechts, Nele Lievens & Luc Vermeiren
 • Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen - William Vancleynenbreugel
 • Het Decreet lokaal bestuur - Sofie Hennau, Stef Keunen & Steven Van Garsse (eds.)
 • Het college van burgemeester en schepenen - Wim Van der Schoot
 • Toekomst(scenario's) voor lokale besturen!? - Herwig Reynaert (ed.) 
 • ...
Digitale boeken
Documenten

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het MATConnect-expertenteam: dossiers, toelichtingen, beleidsnota’s, ...

 • Aandachtspunten bij het voeren van moeilijke gesprekken
 • Kritische blik: ‘Prutsen’ in de lokale electorale marge
 • Parlementaire vragen relevant voor managementteamleden en leidinggevenden
 • Praktijkcase - Inkanteling gemeente en OCMW in Hechtel-Eksel
 • Shiny happy people - Hoe vindt u als lokaal bestuur de juiste medewerker?
 • ...

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de praktijk.

 • Bestaan er best practices om voor tucht intergemeentelijk samen te werken?
 • Bestaat er een mogelijkheid om binnen lokale besturen een regime van deeltijds pensioen toe te passen?
 • Heeft een raadslid inzagerecht in de evaluatieverslagen van het personeel?
 • Is een zaterdag binnenkort geen werkdag meer?
 • Verandering van job binnen het bestuur: van statutair naar contractueel?
 • ...
Veelgestelde vragen
Wetgeving

Wetgeving en wetboeken

Een snelle toegang tot alle relevante wetgeving, waar mogelijk gebundeld in thematische wetboeken. Incl. handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • Codex GDPR
 • Codex intergemeentelijke samenwerking
 • Codex lokaal bestuur
 • Codex overheidsopdrachten
 • Codex personeel
 • ...

Modellen

Een uitgebreide verzameling modeldocumenten en -formulieren, voorzien van duiding en handige instructies. Gemakkelijk te downloaden en te gebruiken.

 • Addendum aan de arbeidsovereenkomst
 • Delegatie bevoegdheid financiële aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
 • Model collectieve constructieve motie van wantrouwen (gemeente)
 • Model van het verzoek tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging
 • ...
Modellen
E-learning

E-learning

Heldere video's en interactieve cursussen die u snel en efficiënt wegwijs maken in diverse topics: klantgerichtheid, verzelfstandiging, politiek-ambtelijke verhoudingen, ...

 • Behoorlijk notuleren
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten
 • Versterking van de lokale democratie
 • Verzelfstandiging in gemeente en ocmw
 • Klantgerichtheid in lokale besturen
 • ...

Interactieve procedures

Handige hulpmiddelen die u stap voor stap van concrete vragen naar duidelijke oplossingen leiden.

 • Beslissingsboom: overheidsopdrachten voor sociale economie
 • Integriteitsbeleid - beslissingsboom nevenactiviteiten medewerker
 • Oprichtingsprocedure autonoom gemeentebedrijf
 • Oprichtingsprocedure vereniging voor sociale dienstverlening
 • Procedure overdracht van personeel van gemeente naar het AGB
 • ...
Interactieve procedures
Tijdschrift Impuls

Tijdschrift Impuls

Een selectie van boeiende bijdragen uit Impuls, het driemaandelijkse magazine voor leidinggevenden, beleidsmakers en managers in lokale besturen.

 • Impuls 2022/04 - Overheden hebben nood aan crisis governance
 • Impuls 2022/03 - Wetenschappelijke inzichten voor een motiverende werkomgeving
 • Impuls 2022/02 - De Albertknoop in beeld
 • Impuls 2022/01 - Digitale transformatie in lokale besturen: zes belangrijke dimensies in theorie en praktijk
 • Impuls 2021/04 - Publieke welzijnsverenigingen: garantie voor een toegankelijke en betaalbare publieke zorg?
 • ...

Zin om elk Impuls-nummer van a tot z te kunnen lezen? Abonneer u dan op de gedrukte editie van het tijdschrift en krijg Impuls vier keer per jaar in de bus.

Nieuws

Alle nieuws ter zake, op de voet gevolgd door het MATConnect-expertenteam, aangereikt in behapbare berichten en verzameld op de startpagina van MATConnect.

Nieuws
Stel een vraag-functie

Stel een vraag-functie

De mogelijkheid om uw eigen vragen aan de experten van MATConnect te stellen. En vooral: de zekerheid om betrouwbare antwoorden te krijgen, rechtstreeks in uw mailbox.

Een uitgebreide rondleiding door MATConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.